Video Accessibility

Toegankelijkheid van video's

Makers van video's willen een zo groot mogelijk publiek bereiken. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat ook mensen met een beperking de video's kunnen volgen.

Er zijn Europese regels en richtlijnen die bepalen wanneer een video toegankelijk is. Deze zijn vastgelegd in de algemene regelgeving voor webtoegankelijkheid, de zogeheten WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Deze richtlijnen beschrijven hoe je alles op het web toegankelijker maakt, ook video's. Eenvoudige aanpassingen maken de inhoud toegankelijker voor mensen met een beperking, onder meer blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, beperkte bewegingsvrijheid, spraakstoornissen, lichtgevoeligheid en combinaties hiervan. Daarnaast helpen toegankelijke video's ook mensen met leerstoornissen en cognitieve beperkingen. Ook voor mensen zonder beperking maken de aanpassingen webinhoud vaak beter bruikbaar!

Met de Video Accessibility Plug-in maken we online video's op een gemakkelijke manier toegankelijk voor iedereen.